brousa


brousa
   significado: 'foz, foiz, hoz de cortar, rozar, segar...'
   etimología: tal vez celta, *vroicos ('brezo, ramas de brezo'), de donde los romances, broza, desbrozar....

Etimologías léxico asturiano. . 2014.

Mira otros diccionarios:

  • Brousa —    See Prousa …   Historical dictionary of Byzantium